Inntektskvartil

Husholdningene er delt i fire grupper etter ekvivalensvektet inntekt (se tekstboks for forklaring). Den fjerdedelen av husholdningene som har høyest inntekt er i første kvartil, de med nest høyest inntekt i andre kvartil osv.