Studentene

Vernepliktige og de som avtjener siviltjeneste er inkludert i gruppen studenter.