Sosial integrasjon

Sosial integrasjon betegner her innvandrernes grad av innlemmelse og deltaking i det norske samfunnet. Denne integrasjonen har mange aspekter: Arbeid og utdanning, uformelle kontakter, bostedsm√łnstre (segregasjon), frivillig arbeid mv.