Multivariate analyser

I multivariate analyser blir egenskapen som skal forklares, analysert i lys av mange uavhengige variabler (antatte forklaringsfaktorer) samtidig).