Innvandrer

Innvandrere er personer som er bosatt i Norge og som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre