Sekulær

Sekulær betyr verdslig eller ikke-religiøs