Vegbruksavgift

er avgifter som brukarar av motorkøyretøy betaler for eksterne kostnader ved køyretøya. I Noreg er det vegbruksavgift på bensin og diesel.