Grønn økonomi

eller økologisk økonomi er et begrep og forskningsområde innen samfunnsøkonomi som handler om å utvikle en verdensøkonomi som bidrar til bærekraftig utvikling.