Bærekraftig utvikling

er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987.