Sirkulær økonomi

er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig. Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer, og har effektive systemer som sørger for at det som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida.