Grønt skifte

brukes både overordnet om omlegging av samfunnet og mer avgrenset om forandring på spesifikke områder. I det første tilfellet betyr det grønne skiftet omstilling til et samfunn med mer vekt på fornybare ressurser, effektiv bruk (og gjenbruk) av materialer og utslippskutt. I det andre tilfellet handler det om en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. (Olerud, Kåre,2019).