Containere

Standardiserte lastbærere på minst 20 fot som enten løftes av og på skipet (Lo-Lo) eller rulles av og på skipet ved bruk av mobile fraktenheter (Ro-Ro).