Annet stykkgods

Skogbruksprodukter, jern- og stÄlprodukter og annet stykkgods som ikke blir fraktet i containere eller pÄ mobile fraktenheter.