Våtbulk

Flytende gass, råolje, oljeprodukter og annen flytende last som blir fraktet uten lastbærer.