Tørrbulk

Malm, kull, landbruksprodukter og annen tørrlast som blir fraktet uten lastbærer.