For bratt for opphold og ferdsel

Statistikken over arealstatus er delt inn i bratthetskategorier etter muligheter for friluftsliv. Arealer med svært stor helling > 25 grader er definert som for bratt for ferdsel. Øvrige bratthetskategorier er: 

• Liten helling < 3 grader med mulighet for telting

• Noe helling 3-10 grader med mulighet for opphold

• Stor helling 10-25 med mulighet for ferdsel