Differensiert forvaltning av strandsonen

A. Kystkommunene i Oslofjordregionen fra Østfold t.o.m. Telemark. 

B. Andre områder der presset på arealene er stort (Aust- og Vest-Agder, deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag).

C. Områder med mindre press på arealene (Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark, deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag).