Bygningsnært areal

Strandsoneareal som er bebygget (bygningers grunnflate uansett bygningstype) og ligger opptil 50 meter fra ytterveggen til følgende bygningstyper:

• Alle typer boliger med unntak av naust, båthus og sjøbuer.

• Industribygninger.

• Hotellbygninger, men ikke andre bygninger for overnatting eller restaurantbygning.