Den legemeldte sykefraværsprosenten

Den legemeldte sykefraværsprosenten måles som antall legemeldte sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk.