Hel- og deltid

Heltid er definert som 100 prosent stillingsprosent eller mer. Deltid er definert som stillingsprosent lavere enn 100 prosent.