Lønnstakere

Sysselsatte består av både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. I denne artikkelen ser vi kun på lønnstakere. Lønnstakere omfatter alle sysselsatte som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. i referanseuken, som er den tredje uken i november.