Øvrig befolkning

«Øvrig befolkning» er standard SSB-begrep for bosatte personer som hverken er definert som innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre av SSB. Øvrig befolkning omfatter dermed både utenlandsfødte og norskfødte med det til felles at minst en av foreldrene eller besteforeldrene er født i Norge.