Innvandrere

Innvandrere er registrert bosatte personer som er født i utlandet med begge foreldre og alle fire besteforeldre født i utlandet.