Siktede personer

Siktede personer omfatter i statistikken over etterforskede lovbrudd alle fysiske personer (ikke foretak) registrert med en påtaleavgjørelse som tilsier antatt skyld (uavhengig av straffbarhet eller eventuell frikjennelse etter domstolsbehandling). SSBs bruk av begrepet siktede er derfor ikke synonymt med det juridiske begrepet i straffeprosessloven § 82.