Arbeidsintensitet

måler andel av månedene som ufør kombinert med arbeid. Full intensitet betyr arbeid alle måneder som uføretrygdet i løpet av året. Ingen betyr at man ikke kombinerte trygd og arbeid i det hele tatt. Med arbeid mener vi her registrert sysselsatt lønnstaker i en gitt måned.