Unge uføre

Dette er en ren aldersavgrensning, og må ikke forveksles med unge som har fått innvilget uføretrygd etter regelverket for unge uføre, som betinger at uførheten inntraff før fylte 26 år.