Full arbeidsintensitet

Full arbeidsintensitet: Arbeidsintensitet måler andel av månedene som alderspensjonist kombinert med arbeid. Full intensitet betyr arbeid alle måneder som alderspensjonist i løpet av året. Ingen betyr at man ikke kombinerte pensjon og arbeid i det hele tatt. Med arbeid mener vi her registrert sysselsatt lønnstaker i en gitt måned.