Kommunesentralitet

Ei seksdelt inndeling etter kor sentrale kommunar er basert på reisetid til arbeidsplassar og servicefunksjonar frå alle bebudde grunnkretsar. For meir om metoden for inndelinga etter sentralitet les: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene