Fysiske utlån

Fysiske utlån er her summen av variablane, Fyrstegongs lån frå eiga samling til primærmålgruppa, Fyrstegongs lån frå eiga samling til andre enn primærmålgruppa, Fjernlån, fyrstegongs lån og Fjernlån, sendte kopiar.