Hovedlovbrudd

Hvis personen er straffet for flere lovbrudd, velges det av lovbruddene med høyest strafferamme som hovedlovbrudd. Fra og med 2015- og 2016-årgangen er valg av hovedlovbrudd noe endret, se Om statistikken.