Trafikkovertredelser

Lovbruddsgruppen Trafikkovertredelse består av lovbruddstypene veitrafikkovertredelse og annen transport- og trafikklovgivning.

Ruspåvirket kjøring, inkl. promillekjøring, inngår som en type i lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd.

Lovbruddsgruppen trafikkovertredelse er i straffereaksjonsstatistikken i stor grad påvirket av den store mengden forenklede forelegg for mindre trafikkovertredelser, og blir derfor unntatt i en del analyser av statistikken