Omsetning innen familien

Hvis det på skjøte er oppført at eiendommen er omsatt som gave, uskifte, skifteoppgjør, skifte i forbindelse med samlivsbrudd eller opphør av samboerskap, defineres det her som omsetning innen familien