Omsetning

Med omsetning menes ordinært fritt salg, gaveoverføring, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet.