Kystlinja

Overgangen mellom sjø og land ved middels høyvannstand.