Kvartilgrense

Øvre (P75) og nedre kvartil (P25) finner vi på samme måte som medianverdien ved å sortere materialet i stigende rekkefølge. Øvre og nedre kvartil finner vi som verdien som henholdsvis er grense for materialets øvre fjerdedel og nedre fjerdedel.