Arbeidsstyrken

er summen av dei sysselsette og dei arbeidslause, altså personar som tilbyr arbeidskrafta si på arbeidsmarknaden.