Høyere nivå

Universitets- og høgskoleutdanninger på mer enn fire år, men ikke doktorgrad.