Innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.