Norskfødte med innvandrerforeldre

Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.