Bundne innskudd

Bundne innskudd er innskudd hvor kontohaver ikke kan frigjøre innestående innen en måned uten kostnader utover vanlig transaksjonsgebyr, med mindre innskudd benyttes til et forhåndsbestemt formål. Posten deles i to underposter: Boligspareordning for ungdom (BSU) og andre unntatt skattetrekkskonti.