Ikke-bundne innskudd

Ikke-bundne innskudd er innskudd som kontohaver har løpende, som en kan benytte til betalinger og uttak uten at det påløper gebyr utover vanlig transaksjonsgebyr. Posten deles i to underposter: Brukskonti og Sparekonti mv. uten binding.