Tre års glidende gjennomsnitt

Et tre års glidende gjennomsnitt betyr at statistikken for 2018 egentlig utgjør et gjennomsnitt av de tre årene 2016-18, for 2017 vil det være snitt av 2015-17 osv. Siden fornyelsen av ledningsnettet varierer så mye fra år til år, vil dette gi et mer sammenlignbart bilde enn bare å se på ett enkelt år separat.