Tilfredsstillende vannkvalitet

Tilfredsstillende vannkvalitet for de ulike parameterne, slik det er vurdert i KOSTRA, er definert slik: antall registrerte avvikende analyseprøver foretatt ved det aktuelle vannverket utgjør mindre enn 5 prosent av totalt antall prøver tatt i løpet av året.