Vannverk

Begrenset her til vannverk som forsyner vann til minst 50 personer og/eller 20 husstander/hytter.