Utleide boliger

Totalt antall leiekontrakter per 31.12 i kommunalt disponerte boliger.