Kommunalt eide boliger

Når kommunen er eier og leier ut boligen.