Somatisk spesialisthelsetjeneste

omfatter diagnostisering og behandling av fysisk sykdom og skade. Inndelt i ulike fagområder, som indremedisin og kirurgi.