Heltid

Om en person jobber heltid eller deltid, beregnes ut avtalt ukentlig arbeidstid. Arbeidstid på 37 timer og mer er heltid, det samme er arbeidstid på 32-36 timer i yrker hvor det regnes som heltid. Deltid er avtalt arbeidstid under 32 timer, og arbeidstid på 32-36 timer i yrker hvor dette ikke er heltid.