Arbeidsledige

Personer som ikke hadde inntektsgivende arbeid, men som forsøkte å skaffe seg arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha tatt en jobb de ble tilbudt i løpet av de to kommende ukene.