Befolkningen

Personer i alderen 15-74 år som er bosatt i Norge.